Type

RWS certificeret

RWS står for Responsible Wool Standard og er en certificering, som giver garanti for den bedst mulige dyrevelfærd. Dyrene har mulighed for at leve så frit som muligt og efter deres naturlige instinkter og levevis, og så skånes de for smerter og ubehag og har generelt de bedst mulige levevilkår.

 

Læs mere

RWS dækker hele produktionskæden, fra fodring af fårene til høsting af uld, og er designet til at give forbrugerne mulighed for at vælge bæredygtigt produceret uldprodukter. RWS-certificeringen gør desuden ulden sporbar gennem hele forsyningskæden, og man vil derfor kunne se præcis hvilken farm ulden kommer fra.

Kritik af standarden

Der har været kritik af Responsible Wool Standard (RWS), selvom den anses for at være en af de mest omfattende og strenge certificerede standarder for bæredygtig uldproduktion. Kritikken har primært fokuseret på følgende områder:

  • Definition af vildtlevende får: Kritikere mener, at standarden ikke er restriktiv nok i sin definition af, hvad der regnes som vildtlevende får.
  • Dyrevelfærd: Flere har argumenteret for, at standarden ikke går langt nok i sin beskyttelse af dyrevelfærd.
  • Certificering af større farm-operationer: Nogle har kritiseret, at standarden tillader certificering af større farm-operationer, selv om de ikke altid lever op til strenge bæredygtige og dyrevelfærdsmæssige krav.
  • Manglende transparens: Kritikere mener, at der er behov for mere transparens og gennemsigtighed i certificeringen og overvågningen af standarden.

Disse kritikpunkter understreger, at der stadig er plads til forbedringer i standarden, og at det er vigtigt at søge efter alternative certificeringer og opmærksomhed på bæredygtige alternativer.